Oferta

Podręczny sprzęt gaśniczy:
 • gaśnice proszkowe śniegowe, pianowe, płynowe
 • urządzenia gaśnicze
 • gaśnice przewoźne
 • koce gaśnicze
Hydranty wewnętrzne:
 • DN25 z wężem półsztywnym 20 lub 30m, w wersji podtynkowej, zawieszanej, z miejscem na gaśnicę lub bez, z zamkiem patentowym lub euro, drzwi pełne lub z oknem.
 • DN33 z wężem półsztywnym 20 lub 30m, w wersji podtynkowej, zawieszanej, z miejscem na gaśnicę lub bez, z zamkiem patentowym lub euro, drzwi pełne lub z oknem.
 • DN52 z wężem płasko składanym 15 lub 20m, w wersji podtynkowej, zawieszanej, z miejscem na gaśnicę lub bez, z zamkiem patentowym lub euro, drzwi pełne lub z oknem.
Szafki ochronne na:
 • gaśnice
 • koc gaśniczy
 • instrukcję bezpieczeństwa pożarowego
 • klucz do wyjścia ewakuacyjnego
 • szafki na sprzęt gaśniczy
Apteczki

Znaki
 • ewakuacyjne
 • ochrony przeciwpożarowej
 • instrukcje przeciwpożarowe
 • znaki przestrzenne
Węże i armatura ppoż.
 • węże hydrantowe
 • prądownice hydrantowe
 • zawory hydrantowe
 • nasady
 • pokrywy nasad
Usługi:
 • serwis gaśnic
 • serwis hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych
 • wyposażanie obiektów w podręczny sprzęt gaśniczy
 • oznakowanie obiektów znakami ewakuacji i ochrony przeciwpożarowej
 • wykonywanie planów ewakuacji
 • opracowania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego
 • zlecony dozór prewencyjny
 • szkolenia przeciwpożarowe