O nas

Na rynku usług przeciwpożarowych funkcjonujemy od 1992r.

Firma nasza specjalizuje się w obsłudze przeciwpożarowej w zakresie zleconego dozoru prewencyjnego, wykonywaniu analiz i Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, wyposażaniu obiektów w podręczny sprzęt gaśniczy, oznakowaniu dróg ewakuacyjnych i urządzeń przeciwpożarowych, serwisie gaśnic, hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych oraz szkoleniach przeciwpożarowych. Zatrudniamy wysokokwalifikowaną kadrę techniczną, w tym techników i inżynierów pożarnictwa, posiadających uprawnienia do wykonywania czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Posiadamy autoryzację wiodących producentów gaśnic, hydrantów, węży pożarniczych.